sklep@szybowska-art.pl

Reklamacje i zwroty – zasady

 

Szanowny Kliencie,

jeżeli znalazłeś się na tej stronie, to oznacza, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak w realizacji Twojego zamówienia lub nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu.

Nasza firma szanuje Twoje prawa, dlatego poniżej znajdziesz informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

 

 

1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

 1. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Szybowska Art Angelika Szybowska, Zelczyna 106, 32-051 Wielkie Drogi, NIP 944-223-35-79) o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu mogą Państwo wysłać do nas pismo pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy wzór formularza odstąpienia od umowy (poniżej), z którego mogą Państwo skorzystać, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie – w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin będzie zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

2. Informacje dotyczące oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi przez konsumenta (reklamacje)

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.
 2. Po wykryciu wady mają Państwo prawo:
  – złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy, kiedy wada jest nieistotna;
  – żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  – żądać usunięcia wady.
 3. Ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania w terminie 14 dni.
 4. Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres magazynu (Szybowska Art Angelika Szybowska, Zelczyna 106, 32-051 Wielkie Drogi, NIP 944-223-35-79) a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwa byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.
 5. Koszty wymiany lub naprawy ponosi my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana.
 6. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana – przed upływem roku od momentu wydania rzeczy. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem 2 lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana, przed upływem roku od momentu wydania Państwu rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie 2 lat od momentu wydania Państwu rzeczy. Odpowiadamy wówczas z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 7. Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.
 8. Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów zawieranych z nami.
 9. Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: sklep@szybowska-art.pl

 

 

 

………………, ….………………….

Data, miejscowość

…………………………………………………………

Imię i nazwisko

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Adres zamieszkania

…………………………………………………………

e-mail

…………………………………………………………

telefon

Szybowska Art Angelika Szybowska

Zelczyna 106

32-051 Wielkie Drogi

NIP 944-223-35-79

sklep@szybowska-art.pl

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od:

 umowy sprzedaży rzeczy

umowy dostawy rzeczy

 umowy o dzieło polegającej na wykonaniu rzeczy/o świadczenie usługi

Odstąpienie obejmuje następujące rzeczy:

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Data zawarcia umowy/odbioru : …………………………………………………….

 

 

 

………………….……………………………………

podpis Konsumenta